Viktigt att läsa för sina barn

I dagens samhälle finns mängder av källor till information via dator och telefon. Internet, ljudböcker, radio, podcasts och självklart böcker och tidningar. Barn har alla möjligheter att ta till sig denna information, men för att knäcka koden för läsning och för att överhuvudtaget få lust till att läsa är det faktiskt mycket viktigt att man som förälder och vuxen läser för barn. Läsning är nyckeln till kunskap och är helt nödvändigt för att klara sig bra i samhället, i skolan och på arbetet. Att läsa högt för barn har ett flertal viktiga fördelar.

Ordförråd och grammatik

Genom att tidigt och ofta få lyssna på olika böcker får barn ett större ordförråd än bara vid vardaglig lek och samspel. Barnet får vid högläsning möjlighet att fråga om konstiga ord men oftast kommer förståelsen naturligt när det nya ordet kommer i en mening och ett sammanhang som barnet förstår.

Förutom ordförråd är även grammatik något som förbättras av att få höra sammansatta meningar i sagor, berättelser och faktaböcker. Barnet får en naturlig känsla för språket, ordföljd och böjningsformer av ord.

Språkutveckling, rim och ramsor

Både barn och vuxna tycker om rim och ramsor. Liksom effekten av musik är rim och ramsor något som väcker lust att prata och leka med språket. Roliga böcker med rim och ramsor där barn och vuxna tillsammans kan hjälpas åt att fylla i rimorden när den vuxne läser, eller varför inte byta ut ordet till ett annat, knasigare ord, som rimmar är ett utmärkt sätt att väcka läslust hos barn.

Närhet och stunder tillsammans

Förutom att stimulera själva lärandet såsom ord, grammatik och att få läslust, har högläsning många andra positiva effekter för både barn och vuxna. Att få krypa upp i en vuxens knä är mysigt och tryggt och får barnet att känna att den vuxne fokuserar just på barnet, berättelsen och samspelet mellan barn och vuxen. Ofta under högläsning kommer barnet med egna tankar och funderingar som ger upphov till spännande samtal mellan barn och vuxen. Detta stärker relationen och ger även den vuxne värdefull lyssnartid för att verkligen se barnet, lära känna den person barnet är och höra hur en liten och nyfiken hjärna funderar.