Viktigt att läsa böcker

I informationens tidsålder finns ett överflöd av information att ta in via TV, Youtube, ljudböcker, radio, podcasts samt ständigt pågående samtal på jobb och i familjen. För att kunna tolka, ta in och förstå informationsflödet och ibland även för att koppla av från det, är det viktigt att läsa.

Ordförråd, grammatik och intresse

När barn läser eller får höra sagor och berättelser ökar ordförrådet, kunskaper och känsla för grammatik samt inte minst intresse för språket och fortsatt läsning. Det är därför mycket viktigt att barn redan vid tidig ålder både får njuta av högläsning och uppmuntras att läsa själva. Även vuxna utökar ordförrådet genom läsning. Inlärningen går kanske inte lika snabbt som för barn, men genom tidningar och böcker utsätts en läsare ständigt för nya ord. När man läser tvingas hjärnan på ett annat sätt aktiveras för att förstå ordet jämfört med om det bara flyter förbi på radio eller TV.

Kunskap om nya områden

Läsning ger inte bara ny ordförståelse. En av de största positiva effekterna av läsning är den nya kunskap läsaren får. Faktaböcker, vetenskapliga tidskrifter eller nyhetsartiklar ger faktakunskap och allmänbildning men det gör även skönlitterära böcker som tillåter läsaren att uppleva en helt ny historia och andra miljöer än de omgivningar och förhållanden läsaren normalt kommer i kontakt med.

Reflektion via läsning

Många böcker är skrivna med ett underliggande budskap som kommer fram genom att läsaren själv reflekterar över historien och därmed uppstår nya tankar i hjärnan. Genom att förstå författarens synvinkel och åsikter om ett ämne kan den som läser få bättre förståelse för omvärlden, andra människor och skilda tankesätt.

Läsning som avslappning

Informationssamhället ger en aldrig sinande ström av information som kan vara jobbig att hantera ibland. Forskning har visat att den som surfar på internet på kvällen har svårare att somna och har sämre sömnkvalitet än den som istället läser en bok före sängdags. Tidigare trodde man att ”blått ljus” i t.ex. smartphones och surfplattor störde sömnen men denna forskning håller på att uppdateras just nu. Snarare är det att läsning och fokus på en enda aktivitet skänker ro åt hjärnan som kan stressa av från dagens alla intryck och bara sjunka in i en spännande historia som aktiverar den egna fantasin.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*