Skatt i enskild firma

Det första steget när man väljer att starta eget företag är att ansöka om F-skatt (Företagsskatt).

Överlag har Sverige väldigt höga skatter och även de som tjänar mycket pengar kan ibland uppleva att de har en låg inkomst på grund av det höga skattetrycket. 

Småföretag är en väldigt viktig del av landets ekonomi och det är också något som reflekteras i den gällande skattelagstiftningen. 

Alla som har startat företag har blivit varse att det finns många olika förmåner och fördelar för företagare när det kommer till skatt.

Se därför till att du vet vad som gäller, oberoende av om du startar Flyttstädning, konsultbyrå eller bilverkstad.

Få saker smärtar lika mycket som hög beskattning i uppstarten.

F-skatt.

F-skattsedel eller företagsskatt är företagens inkomstskatt. Det behöver ditt företag för att kunna ta betalt och fakturera kunder.

Där som du har en anställning vid sidan om din enskilda firma skall du ha en FA-skattsedel.

Baserat på den förväntade inkomsten du fyller i din F-skatt ansökan kommer Skatteverket besluta ifall du skall betala preliminärskatt. Alltså skatt på förhand. 

Skulle Skatteverket bedöma att din verksamhet kommer att vara skyldig 60 000Kr i vinstskatt i slutet av året så kommer de att skicka din en räkning på 5000Kr per månad.

På så sätt sprids din beskattning ut och du får inte en smäll i slutet av året.

Skulle du fylla i en för låg summa i din ansökan så kan Skatteverket neka din ansökan för att de inte tar den på allvar.

Å andra sidan, fyller du i en högre summa så kan Skatteverket besluta att du har råd att betala skatt på förhand. Eller preliminär beskattning, vilket innebär att du kommer motta en räkning för skatt redan den första månaden.

Preliminärskatt.

Det som är viktigt att tänka på är om skatteverket beslutar om preliminär beskattning och din verksamhet sedan inte uppnår den förväntade vinsten. 

Då står du där med en räkning på oproportionerlig skatt som då kan vara högre än du faktiskt har råd med.

För att slippa stöta på det här problemet så väljer många att hellre fylla i en lägre summa i sin F-skattansökan. 

Då är det lätt att Skatteverket nekar ansökan.

Om du inte har registrerat företag tidigare så är det alltid lättare att prata med en expert innan du skickar in din ansökan. 

Vägledning och råd om Skatt i enskild firma kan vara ovärderligt när man skall starta enskild firma.

När det kommer till skatt på vinster som stannar i företaget är denna mer eller mindre det samma för en enskild firma som för ett aktiebolag och ligger på 21-22%.

Det är lättare att jämna ut resultatet i en enskild firma för bra och dåliga år genom skatteplanering via periodiseringsfond eller expansionsfond.

Betala mindre skatt?

Som företagare är det viktigt att du sätter dig in i vilka skatter och avgifter du är pliktig att betala. Som resultat minskar du risken för överraskningar och att ditt företag hamnar i obestånd.

Så där som du driver enskild firma bör du vara extra försiktig. Eftersom du då har personligt ansvar för företagets skulder.

Resultatet av detta är att du riskerar att både du och din firma hamnar i ekonomisk kris.

Företagets preliminära skatt baseras på din uppskattning av företagets vinst. När du lämnar in din inkomstdeklaration redovisar du företagets inkomster och kostnader.

Därefter gör Skatteverket en avstämning av den preliminära och totala skatten.

Betalar du in mer än nödvändigt får du mellanskillnaden tillbaka.

Har du betalat för lite måste du betala in beloppet som saknas till skattekontot. Minskad vinst betyder minskad skatt eftersom den preliminära skatten beräknas på verksamhetens vinst.

En metod många använder sig av för att minska den skattemässiga vinsten är att vänta med inköp av inventarier, utrustning och maskiner till slutet på räkenskapsåret.

Då kan nämligen avskrivningen ske under samma år.

Ett annat sätt att sänka den beskattningsbara vinsten är att inrätta periodiserings-eller expansionsfonder. Samt via räntefördelning.

Särskilda regler.

Som det framkommer av skatteverkets hemsida finns det särskilda regler för enskild näringsverksamhet. Detta för att beskattningen mellan dom olika företagsformerna skall bli så lik som möjligt. Dessa är:

Dessa särskilda regler gäller för hur du:

  • delar upp inkomsten mellan makar eller mellan sambor med gemensamt barn 
  • får dra av för egenavgifter.
  • får dra av egna pensionskostnader till ägaren.
  • kan sätta av till ersättningsfond – skjuta upp beskattningen.
  • kan sätta av till expansionsfond – skjuta upp beskattningen och använda den till att utöka verksamheten.
  • möjligheten att sätta av del av vinsten till periodiseringsfonder – skjuta upp beskattningen och på så sätt jämna ut resultatet av verksamheten mellan olika beskattningsår.
  • får möjlighet till positiv räntefördelning. Som betyder att du räknar fram en schablonmässig ränta på ­kapitalet i verksamheten som oftast ger en lägre beskattning.
  • ska räkna fram negativ räntefördelning. Som betyder att du räknar fram en schablonmässig kostnadsränta på skulden i verksamheten som flyttas från näringsverksamhet till kapital.

Summering.

Så kort sammanfattat kan man säga att det finns många fördelar med att starta eget företag, men också fallgruvor man skall akta sig för, men som kan undvikas.

Så det är viktigt att man gör noggrant förarbete och research för att se till att man har dom bästa förutsättningar för att lyckas.

Känner man sig osäker finns det företag som specialiserat sig på att hjälpa folk att starta upp eget företag.

Dom går genom din affärsplan med dig och hjälper med allt från marknadsföring till hemsida. Så mycket obehag och trassel kan undvikas genom att söka experthjälp.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*